* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .com.au, .com, .net, .org, .id.au, .net.au, .org.au